By A Website Design

Print
PDF
18
Jan

Piagam Pelanggan

Kami sedia memberi perkhidmatan yang mesra, adil dan saksama kepada semua pelanggan kami sebagaimana berikut :

  • Memberi perkhidmatan pendidikan yang berkualiti dan bersemangat tinggi.
  • Menyedia rangsangan untuk menambahkan semangat belajar dan membina sikap positif serta mencapai kecemerlangan.
  • Membina dan mengekalkan budaya cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum.
  • Melahirkan pelajar yang bermoral tinggi, berakhlak mulia dan bertaqwa.
  • Memupuk kesedaran serta tanggung jawab yang tinggi dalam kalangan guru, dan kakitangan sokongan.
  • Meningkatkan permuafakatan dan penglibatan PIBG secara berterusan dalam urusan pendidikan sekolah.
  • Mewujudkan persekitaran sekolah yang bersih, selamat, selesa dan indah.

Hubungi Kami

SMK Sultan Sulaiman
20400 Kuala Terengganu
Terengganu Darul Iman

Tel : 09-6175315 / 09-6176221
Faks : 09-6170518

Email : teb3091@yahoo.com.my

Klik untuk Lokasi