By A Website Design

Print
PDF
08
Mar

Frog VLE Kini Dinaik TarafFungsi baru


  1. Alat Pemindahan Laman (Site Transfer Tool)
  2. Wizard Pemindahan Laman (Site Creation Wizard)
  3. Cetakan Laman (Site Printing)
  4. Pemberitahuan Emel (Email Notifications)
  5. Maklumat Laman (Site Information)?
  6. Autosimpan Laman (Site Autosaves)
  7. Tambahan Susun Atur Laman (Additional Site Layouts)
  8. Ubah Warna Latar Belakang Laman?
  9. Penyerlah teks
Untuk senarai penuh fungsi baru serta penambahan ciri-ciri sedia ada, sila layari:?


Hubungi Kami

SMK Sultan Sulaiman
20400 Kuala Terengganu
Terengganu Darul Iman

Tel : 09-6175315 / 09-6176221
Faks : 09-6170518

Email : teb3091@yahoo.com.my

Klik untuk Lokasi